banniere

logo_SIS

U kunt onze tool downloaden (XLS)

SIS-TOOL
logo_WFG www.wfg.be
logo_cedubo www.cedubo.be
logo_agit www.agit.de
logo_parkstad_limburg www.parkstad-limburg.nl
logo_spi www.spi.be
Meten - Plannen - Uitvoeren

Het doorlopen van het wiel hieronder met de stappen METEN - PLANNEN en UITVOEREN helpt u het proces naar een duurzaam BT op gang te brengen. Deze SIS-tool helpt u bij het METEN van uw bestaand duurzaamheidsniveau en het PLANNEN van uw ambitieniveaus voor een aantal kwantitatieve criteria die u modulair kan selecteren.

Het METEN gebeurd op 2 schaalniveaus namelijk: bedrijf en bedrijventerrein.

bedrijf = gebouw + privaat terrein

bedrijventerrein= som van de bedrijven + publiek deel

diagramme1

Top

Wat zijn de criteria om een BT te beoordelen op duurzaamheid?

We hebben ons voorlopig beperkt tot een 8-tal criteria. Dit wil echter niet zeggen dat er verder geen relevante criteria zijn. Dit is een modulair systeem, waar bepaalde criteria weggelaten of bijgevoegd kunnen worden naargelang relevantie of interesse.

Belangrijk:
Project dashboard

Het is niet de bedoeling een cumulatief resultaat te geven van de verschillende criteria (door bijvoorbeeld wegingsfactoren toe te passen) maar om ze naast elkaar te plaatsen. Een goede/slechte score op ‘water’ heeft niets te maken met een goede/slechte score op ‘energie’.

diagramme2
Top

Principe: naar 0-impact

Het is duidelijk dat we ons niet langer moeten focussen op het verbeteren van slechte concepten uit het verleden maar dat we vooruit moeten kijken: hoe ver staan we van de ideale situatie. In juli 2009 sloten de G8 een akkoord over 80% CO2 reductie tegen 2050. Er is dus duidelijk nood aan dan de situatie te exploreren waar gebouwen en de gebouwde omgeving 0 of bijna 0-impact hebben.

Daarom is voor de verschillende criteria een kwantitatieve meting uitgewerkt die de mate van duurzaamheid ten opzichte van een vastgelegde 0-target stelt. De score wordt uitgedrukt in ambitieniveaus. Niveau 4 is de ultieme target waar, door het gebruik van hernieuwbare energie, materialen, etc en het sluiten van kringlopen, geen nieuwe input meer nodig is. Niveaus 1, 2 en 3 worden uitgedrukt in een distance-to-target t.o.v. niveau 4. Niveau 0 wil zeggen dat er nog geen duidelijke stap naar duurzaamheid bestaat voor een welbepaald criteria.

diagramme3

Top